Nyheter

 

Föreningsstämma den 29e oktober 2018

Styrelsen kallar till föreningsstämma den 29e oktober i studiefrämjandets lokaler på Platensgatan 25 klockan 18:30.

Syftet med stämman är att besluta om några viktiga frågor som behövs inför nästa verksamhetsår. Vi kommer att välja in några nya styrelseledamöter, en valberedning och en revisor. Dessutom tar vi några formella beslut angående verksamhetsår 2017.
Efter den formella delen av stämman öppnar vi för en diskussion med alla medlemmar. Vad ska styrelsen prioritera under det kommande året? Era åsikter är en viktig del i styrelsens arbete att formulera föreningens första verksamhetsplan.
Titta gärna på kallelsen för mer information eller hör av dig till styrelsen@jonckeshuset.se med eventuella frågor, alternativt hör av dig till Darcy på 070-089 66 03.

2018-09-05

Styrelsens behöver förstärkning!
Det finns mycket arbete att göra för att förbättra vårt hus. I dagsläget har vår bostadsrättsförening god ekonomi och en gedigen budget för renoveringar. Men vi i styrelsen är för få för att genomföra allting. Vi behöver flera nya ledamöter. Vill du hjälpa till?
Vi har ett särskilt behov av ledamöter med intresse för ekonomi och teknisk förvaltning. Inga förkunskaper behövs. Gör en intresseanmälan till styrelsen@jonckeshuset.se, alternativt hör av dig till Darcy på 070-089 66 03.