Ordningsregler

Nedan hittar du ordningsregler för BRF Jönckeshuset

Klicka på ikonen nedan för att öppna/ladda ner ordningsreglerna.
Ordningsreglerna är till för oss alla för att skapa en trivsam miljö att leva tillsammans i. Skulle någon mot förmodan uppleva störningar så finns här en störningslista som fylls i och lämnas till styrelsen.