Felanmälan - Bostaden

Axcell är föreningens tekniska förvaltare som ansvarar för driften av fastigheterna. 

Anmälan av fel görs enklast genom Axcells hemsida:
axcell.se/felanmalan/

Under ordinarie arbetstid (vardagar 7-16) kan felanmälan också göras till Axcells kundtjänst på 020-77 85 00.
Utanför ordinarie arbetstid (vardagar 16-7 samt helger) går det också bra att ringa numret ovan, dock enbart om det gäller akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag (ex. översvämning el. dyl.). För ej akuta ärenden använd webformuläret.

Fastighetstekniker:

Lars Sandberg 0133900194 lars.sandberg@axcell.se
Fredrik Jigerström 0133900485 fredrik.jigerstrom@axcell.se

Tänk på att du kommer att debiteras för åtgärd av fel i din lägenhet som faller inom ditt ansvarsområde som bostadsrättshavare. Kontrollera därför noga stadgarna och stäm av med Axcell innan  du godkänner åtgärderna så det inte blir några missförstånd.