Missa ingen info!

Du vet väl att du kan prenumerera på info från styrelsen? Fyra gånger om året skickar styrelsen ut information om vad som pågår eller har utförts i föreningen. Det kan handla om info om renoveringar, stämmor eller frågor/önskemål som inkommit till styrelsen. Vill du...

Föreningsstämman 2020 genomförd!

I år fick vi anpassa oss till speciella omständigheter och årets stämma hölls genom postomröstning. Stämman är nu genomförd och sammanställd – tack alla som var med och röstade. Vill du som medlem ta del av sammanställningen ber vi dig att maila styrelsen på...

Föreningsstämma 2020

På grund av rådande läge har styrelsen beslutat att hålla årets stämma via postomröstning. Alla berörda har fått information om detta via mail (om man är anmäld till informationsbreven) samt i postlådan. Har ni frågor kan ni kontakta styrelsen på...