Föreningsstämma

 

Föreningsstämma 13:e maj 2019

Årsredovisning har publicerats under menyn Föreningen -> Årsredovisning

Blankett för fullmakt

Föreningsstämma 4:e Februari 2019

Klicka på länken nedan för att se kallelsen

2019-01 Kallelse till extra föreningstämma

Kommande föreningsstämma 29/10 2018

Styrelsen kallar till föreningsstämma den 29e oktober i studiefrämjandets lokaler på Platensgatan 25 klockan 18:30.

Syftet med stämman är att besluta om några viktiga frågor som behövs inför nästa verksamhetsår.
Vi kommer att välja in en valberedning, en revisor och några nya styrelseledamöter.

Valberedning: vi söker fortfarande kandidater till valberedningen. Anmäl er via mail eller på plats.

Revisor: Offert Grant Thorton

Styrelsen:

Darcy Parks (ordförande)
Oskar Haldemar
Malin Pettersson
Ghazi Baghlagian
Kristina Rågmark
Erik Damborg
Åsa Axén
Johan Yng
Elin Wigert

Dessutom tar vi några formella beslut angående verksamhetsår 2017.

Motion om föreningens garage: Motion Garageplatser

Efter den formella delen av stämman öppnar vi för en diskussion med alla medlemmar. Vad ska styrelsen prioritera under det kommande året? Era åsikter är en viktig del i styrelsens arbete att formulera föreningens första verksamhetsplan.
Titta gärna på kallelsen för mer information eller hör av dig till styrelsen@jonckeshuset.se med eventuella frågor, alternativt hör av dig till Darcy på 070-089 66 03.

Members in Brf Jönckeshuset will be convened until Monday 29 October at 18:30 at Studiefrämjandet, Platensgatan 25, Linköping. Handling will be available here this week before the meeting.

2018-09 Kallelsen höststämma

Tidigare föreningsstämmor

2018-06-04 stämma protokoll justerat