Styrelsens kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med styrelsen, vänligen maila styrelsen@jonckeshuset.se.
OBS: Då alla i styrelsen har andra arbeten på heltid kan svarstiden variera från någon dag till upp till en vecka.

Behöver du skicka post till oss är adressen:
Brf Jönckeshuset
Kundnr: 602
FE 231
831 88 ÖSTERSUND

Styrelsens ordinarie ledamöter:
Linda Adell
Åsa Axén
Ghazi Baghlanian
Emmy Gylling
Ann-Sofi Ståhl
Maja Wilow
Mathias Wilow (ordf.)
Tomas Östman

Styrelsesuppleanter:
Sebastien Meunier-Lemoine
Carlos Murakami
Anna Wahlberg Fitzgerald