Överslåtelse

Viktig information om överlåtelse

Överlåtelser ska skickas till Simpleko:

Mailas i första hand till info@simpleko.se alt. postas till
Brf Jönckeshuset
c/o Simpleko
Box 84 
831 21 Östersund
 

Överlåtelseavgift tas ut med 2,5 procent av ett prisbasbelopp.