Här kan du läsa svaret på de vanligaste frågorna vi får. 

Övriga frågor skickas till styrelsen@jonckeshuset.se

Jag vill hyra ut i andrahand, hur går jag tillväga och vad gäller för mig som bostadsrättsägare?

Om du vill upplåta (hyra ut) din bostad i andra hand krävs samtycke från styrelsen.
Lämnar styrelsen inte sitt samtycke kan du ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden.
Du som bostadshavare ansvarar för din bostad, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald och att din hyresgäst sköter sig. Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din bostad efter uthyrningstiden. Vänd dig till Hyresnämnden för mer information.

Besök andrahandsuthyrning här för att ta del av BRF Jönckeshusets andrahandsuthyrningspolicy

Det ligger fullt med skärp i min trappuppgång och belysningen fungerar inte, vem ska jag informera detta om?

Trappuppgångar, belysning i husen och källarutrymmen ansvarar Axcell för som är vår tekniska förvaltare i föreningen. Gör en felanmälan på deras hemsida eller gör din anmälan per telefon, 020-77 85 00 .

Min granne spelar hög musik / eller stör mig på andra sätt, vad ska jag göra?

Vi är alla grannar i husen och bor tillsammans. Vi måste respektera varandra och komma ihåg att vi är fler som bor i fastigheten. I ordningsreglerna kan man se vad som gäller om man är osäker. Följer vi alla dom så får vi en bra miljö att trivas i.

Skulle det ändå uppstå situationer som stör dig som granne klaras dem flesta problemen upp genom att du i första hand tar kontakt med din granne och förklarar din situation och försöker komma överens. Skulle ni mot förmodan inte komma överens eller att situationen inte blir bättre, ta kontakt med styrelsen och förklara problemet. Detta gör ni enklast genom att lämna in en störningslista. Vid akut störning där du själv inte kan kontakta din granne eller när det inte hjälpt så kan du ringa Securitas störningsjour på 010-470 52 22.

Min fönsterruta har gått sönder - Vem ska jag kontakta?
Fönsterrutor ansvarar bostadshavaren för, kontakta ditt hemförsäkringsbolag för att en glasmästare ska byta ut den trasiga rutan.
Jag är hyresgäst. Vem ska jag kontakta för att göra en felanmälan som gäller min lägenhet?

Om du hyr av Brf Jönckeshuset, gör en felanmälam hos Axcell via deras hemsida. Om du hyr i andrahand av Lidéns, kontakta dem.

Jag är intresserad av att hyra en parkeringsplats i garaget, vem ska jag vända mig till?

Det finns ett varmgarage i huset med 20 platser och styrelsen håller en kölista för dem som anmäler sig. Anmäl ditt intresse för garageplats till: Styrelsen@jonckeshuset.se

Jag vill få ritningar till min lägenhet eller slå ut en vägg, hur gör jag?

Föreningen tillhandahåller ej ritningar till lägenheter.

Om du vill ta ner en vägg i din lägenhet finns det vissa saker som du som bostadsrättsinnehavare måste kontrollera. Dessa finner du i detta dokument. Observera att kostnaden för detta är något som den enskilda bostadsrättsinnehavaren står för.
Sophantering - hushållssopor, grovsopor och gröna påsar

På Sturegatan finns ett sopnedkast där hushållssopor och gröna påsar slängs. Vi är många som slänger våra sopor där så släng gärna in soporna en bit så blir inte sopnedkastet blockerat, tack!

På baksidan av huset, ner mot parkeringshuset  finns ett grovsoprum. Där slängs sådant som källsorteras, tex plast, papp, glödlampor osv. Här finns även de gröna påsarna att hämta.

Jag har låst mig ute/tappat bort mina nycklar, vad gör jag?

Styrelsen har ingen huvudnyckel eller liknande utan behöver du hjälp med att öppna till din lägenhet kontaktar du Securitas på telefonnummer 010-470 10 00. Observera att det är du som bostadsrättsinnehavare/hyresgäst som står för kostnaden av låsöppningen, samt att du behöver omfattas av den huvudnyckel Securitas har. 

Jag vill installera en köksfläkt, vad gäller?
En felaktigt installerad köksfläkt kan påverka hela ventilationssystemet så till exempel matos från din lägenhet trycks in i grannens lägenhet. För att förhindra detta ska du innan du installerar en köksfläkt kontakta föreningen för information om hur du ska gå tillväga.

Vanliga frågor och svar