Pantsättning

Viktig information om din pantsättning

Pantsättningar skickas till föreningens ekonomiska förvaltare, Simpleko:

Brf Jönckeshuset
c/o Simpleko
Box 84 
831 21 Östersund

Simpleko lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med 1 procent av ett prisbasbelopp.