2018-09-05

Styrelsens behöver förstärkning! Det finns mycket arbete att göra för att förbättra vårt hus. I dagsläget har vår bostadsrättsförening god ekonomi och en gedigen budget för renoveringar. Men vi i styrelsen är för få för att genomföra allting. Vi behöver flera nya...