Ny ekonomisk förvaltare

Från och med 1 juli 2019 är RB Ekonomi föreningens ekonomiska förvaltare. Detta innebär att avgift- och hyresavier kvartalsvis kommer skickas från RB Ekonomi from tredje kvartalet 2019. Alla boende har fått information hem i brevlådan om bytet av ekonomisk förvaltare....