Även detta år genomfördes årsstämman via postomröstning. Vill du ta del av protokollet vänligen kontakta styrelsen@joncekshuset.se