Även detta år höll föreningen årsstämma via poströstning – tack alla ni som var med och röstade.
Vill du ta del av resultatet ber vi dig att kontakta styrelsen på styrelsen@jonckeshuset.se.