Stämma 29 oktober

Den 29 oktober hade Brf Jönckeshuset en föreningsstämma. Vi valde in några nya styrelseledamöter: Johan, Elin och Åsa. Välkomna! Föreningen valde även en revisor. Vi lyckades inte välja någon till valberedningen på grund av bristande intresse. Valberedningen spelar en...