Förråden i källaren klara!

Som alla vet så har det byggts nya förråd i våra källare som en del av vindsbyggnationen. Alla som har saker i förråd på vinden behöver flytta ner dessa till tilldelat förråd i källaren så att byggnationen av vindslägenheterna kan påbörjas. Alla ska ha fått en lapp...