Den 29 oktober hade Brf Jönckeshuset en föreningsstämma. Vi valde in några nya styrelseledamöter: Johan, Elin och Åsa. Välkomna!

Föreningen valde även en revisor.

Vi lyckades inte välja någon till valberedningen på grund av bristande intresse. Valberedningen spelar en viktig roll i föreningen och vi söker fortfarande några personer! Anmäl intresse till styrelsen@jonckeshuset.se.

Stämman beslutade även att avgifterna för parkeingsplatser i vår garage på S:t Larsgatan ska ändras till självkostnadspris.