Från och med 1 juli 2019 är RB Ekonomi föreningens ekonomiska förvaltare. Detta innebär att avgift- och hyresavier kvartalsvis kommer skickas från RB Ekonomi from tredje kvartalet 2019. Alla boende har fått information hem i brevlådan om bytet av ekonomisk förvaltare. Vid frågor rörande bytet av ekonomisk förvaltare, kontakta styrelsen på ekonomi@jonckeshuset.se. Vid frågor rörande avier etc kontakta RB Ekonomi på kundtjanst@rbekonomi.se. På www.rbekonomi.se finns mer information.