Som alla vet så har det byggts nya förråd i våra källare som en del av vindsbyggnationen. Alla som har saker i förråd på vinden behöver flytta ner dessa till tilldelat förråd i källaren så att byggnationen av vindslägenheterna kan påbörjas. Alla ska ha fått en lapp med tilldelat förråd samt en ritning över var förrådet ligger. Alla förråd ska vara uppmärkta med förrådsnummer, så förhoppningsvis ska det vara lätt att hitta sitt tilldelade förråd.

Åtkomst till de nya förrådsrummen sker med tvättstugenyckel. Vi ber er att flytta er saker så snart som möjligt, dock senast 27/10. Vi ber er också att inte lämna kvar de saker ni inte vill spara i de gamla förråden. Mindre saker kan slängas i återvinningsrummet. Större saker ska slängas på en återvinningsstation. Mer information finns här.
Vi hoppas alla ska bli nöjda med sina nya förråd!