Föreningsstämma 2020

På grund av rådande läge har styrelsen beslutat att hålla årets stämma via postomröstning. Alla berörda har fått information om detta via mail (om man är anmäld till informationsbreven) samt i postlådan. Har ni frågor kan ni kontakta styrelsen på...

Ny teknisk förvaltare!

Under året som gick så tecknade Brf Jönckeshuset avtal med en ny fastighetspartner, Axcell. Axcell är från årskiftet föreningens tekniska förvaltare. Detta innebär att de har hand om bland annat trappstädning, utvändig renhållning, värme och ventilation, snöröjning...

Förråden i källaren klara!

Som alla vet så har det byggts nya förråd i våra källare som en del av vindsbyggnationen. Alla som har saker i förråd på vinden behöver flytta ner dessa till tilldelat förråd i källaren så att byggnationen av vindslägenheterna kan påbörjas. Alla ska ha fått en lapp...

Ny ekonomisk förvaltare

Från och med 1 juli 2019 är RB Ekonomi föreningens ekonomiska förvaltare. Detta innebär att avgift- och hyresavier kvartalsvis kommer skickas från RB Ekonomi from tredje kvartalet 2019. Alla boende har fått information hem i brevlådan om bytet av ekonomisk förvaltare....

Stämma 29 oktober

Den 29 oktober hade Brf Jönckeshuset en föreningsstämma. Vi valde in några nya styrelseledamöter: Johan, Elin och Åsa. Välkomna! Föreningen valde även en revisor. Vi lyckades inte välja någon till valberedningen på grund av bristande intresse. Valberedningen spelar en...