Förråden i källaren klara!

Som alla vet så har det byggts nya förråd i våra källare som en del av vindsbyggnationen. Alla som har saker i förråd på vinden behöver flytta ner dessa till tilldelat förråd i källaren så att byggnationen av vindslägenheterna kan påbörjas. Alla ska ha fått en lapp...

Ny ekonomisk förvaltare

Från och med 1 juli 2019 är RB Ekonomi föreningens ekonomiska förvaltare. Detta innebär att avgift- och hyresavier kvartalsvis kommer skickas från RB Ekonomi from tredje kvartalet 2019. Alla boende har fått information hem i brevlådan om bytet av ekonomisk förvaltare....

Stämma 29 oktober

Den 29 oktober hade Brf Jönckeshuset en föreningsstämma. Vi valde in några nya styrelseledamöter: Johan, Elin och Åsa. Välkomna! Föreningen valde även en revisor. Vi lyckades inte välja någon till valberedningen på grund av bristande intresse. Valberedningen spelar en...

2018-09-05

Styrelsens behöver förstärkning! Det finns mycket arbete att göra för att förbättra vårt hus. I dagsläget har vår bostadsrättsförening god ekonomi och en gedigen budget för renoveringar. Men vi i styrelsen är för få för att genomföra allting. Vi behöver flera nya...